Zapadanie tchawicy u psów
(TCS-Tracheal Collapse Syndrome)

Zapadanie tchawicy u psów (TCS-Tracheal Collapse Syndrome) jest przewlekłą chorobą układu oddechowego obserwowaną głównie u raz małych i miniaturowych (Yorkshire terrier, Szpic miniaturowy, Chihuahua).
Choroba ta polega na „zapaści” tchawicy co w znacznym stopniu ogranicza jej drożność. Odnotowuje się dwa procesy przyczyniające się do rozwoju tej choroby. Pierwszy z nich, najbardziej klasyczny, to dynamiczna obstrukcja dróg oddechowych, spowodowana chondromalacją i osłabieniem mięśni tchawiczych. Drugi proces, to statyczna obstrukcja związana z malformacją chrząstek tchawiczych i ich układem przypominającym literę „W”.

Stent wenwnątrztchawiczy dla psa

Objawy kliniczne syndromu TCS

Objawy kliniczne syndromu TCS mogą pojawiać się nawet w wieku szczenięcym, ale pogłębiają się wraz z wiekiem :

  • Świsty oddechowe
  • Cyklicznie powracający kaszel, który może mieć charakterystyczny „skrzeczący” odgłos.
  • Duszność
  • Omdlenia

Bardzo ważnym czynnikiem jest nasilanie się objawów w momencie stresu czy ekscytacji (powrót właściciela do domu, dzwonek do drzwi) lub w nocy. Takie symptomy powinny jasno zasugerować właścicielowi zwierzęcia o możliwości wystąpienia zapadu tchawicy i pilnym udaniu się do lekarza specjalisty celem przeprowadzenia diagnostyki.

Rozpoznanie choroby

Rozpoznanie choroby polega na przeprowadzeniu szczegółowego badania bronchoskopowego oraz wykonania zdjęcia RTG klatki piersiowej. Po wnikliwej analizie wyników badań oraz przeprowadzenia rzeczowej rozmowy z właścicielem zwierzęcia ,przystępujemy do zabiegu wszczepienia stentu wewnątrzchwiczego (ITS – Intratracheal Stent). Oczywiście, przy wyborze metody leczenia należy wziąć pod uwagę wiele czynników, a sam pacjent powinien mieć wykonane następujące badania, których celem jest zakwalifikowanie psa do zabiegu: badanie kliniczne, badanie krwi, badanie echo serca, zdjęcie RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej.

Stent wenwnątrztchawiczy dla psa

Na czym polega plastyka z zastosowaniem stentów ITS?

Zapadanie tchawicy, plastyka z zastosowaniem stentów (protez) wewnątrztchawiczych (ITS – Intratracheal Stent) polega na wszczepieniu za pomocą wideoendoskopu lub za pomocą fluoroskopu materiału samorozprężalnego. Proteza wykonana jest z materiały o nitinolowego (NiTi) – materiału charakteryzującego się wysoką biozgodnością i wytrzymałością. Poniżej zamieszczone filmy przedstawiają pacjenta „przed” i „po” zabiegu wszczepienia stentu.

Zapadalność tchawicy u psa

Lekarzem wykonującym badania endoskopowe oraz przeprowadzającym zabieg plastyki zapadalności tchawicy z zastosowaniem stentów wewnątrztchawiczych jest lek.wet. Jakub Migurski.
W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o umawianie się na wizytę.