Wykonujemy testy alergiczne śródskórne.
Śródskórnie podajemy 20 alergenów tj.alergeny roztoczy, grzybów, pyłki traw i drzew, i alergen pchli .
Na podstawie testu alergicznego ustalamy alergeny i wprowadzamy odczulanie pacjenta alergicznego.