Rezonans magnetyczny wysokopolowy 1,5T

Badanie rezonansem magnetycznym (MRI) jest jedną z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej. W medycynie jest szeroko wykorzystywane do oceny mózgowia, rdzenia kręgowego, tkanek miękkich, naczyń oraz narządów wewnętrznych. Jest badaniem z wyboru w rozpoznawaniu większości chorób neurologicznych dotyczących ośrodkowego oraz części obwodowego układu nerwowego.

Wskazania:
Badanie rezonansem magnetycznym najczęściej wykonuje się w diagnostyce planowej i profilaktycznej chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz zmian nowotworowych.

Badanie:
Dzięki badaniu możliwe jest uwidocznienie wielu narządów:

  • kręgosłup: diagnostyka bólu, niedowładu, ocena mięśni, więzadeł, a ponadto ocena schorzeń samych kręgów oraz rdzenia kręgowego (stany zapalne, guzy, przerzuty, zmiany zwyrodnieniowe, degeneracyjne, rozwojowe)
  • głowa: obrazowanie chorób mózgowia- w tym zmian nieuchwytnych dla badania TK (zapalenia, zmiany naczyniowe, degeneracyjne, spichrzeniowe), zmian dotyczących nerwów czaszkowych, oraz struktur ucha środkowego oraz wewnętrznego

Przygotowanie do badania:
Pacjent musi być na czczo co najmniej 8 h. 3 h przed znieczuleniem zabieramy wodę.

Przed znieczuleniem należy wykonać badanie podstawowe krwi oraz ocenę kardiologiczną. W przypadku stwierdzonej choroby serca lub innych chorób o charakterze przewlekłym (cukrzyca, choroby nerek ,wątroby) przed znieczuleniem należy odbyć konsultację anestezjologiczną.

Badanie RM wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym. Przed odesłaniem pacjenta prosimy o zlecenie podstawowej morfologii i biochemii krwi, a także echo serca u pacjentów starszych (powyżej 6 roku życia) i z problemami kardiologicznymi.

Jeżeli bezpośrednio w badanej okolicy znajduje się mikroczip, zalecane jest jego usunięcie. Mikroczip może powodować artefakty uniemożliwiające pełną ocenę badania. Ze względów logistycznych, nie ma możliwości usunięcia czipu w pracowni.

W przypadku, gdy pacjentowi są przewlekle podawane leki (np. kardiologiczne, endokrynologiczne, przeciwpadaczkowe), powinny zostać normalnie podane w dniu badania.

Z uwagi na długość znieczulenia, badanie kilku okolic ciała u psów ras dużych i olbrzymich może nie być możliwe do przeprowadzenia w jednym dniu.

W przychodni istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji neurologicznej (np. przy trudności w określeniu lokalizacji problemu) oraz wykonania pełnego badania płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zarezerwuj wizytę