Onkologia weterynaryjna

Wiemy, jak trudny może być moment, kiedy dowiadujemy się o chorobie nowotworowej naszego zwierzęcia. Ale nie musi to oznaczać najgorszego. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym i leczeniu onkologicznemu możemy zapewnić naszemu pacjentowi odpowiednią terapię. W walce z chorobami nowotworowymi ważna jest zarówno odpowiednia diagnostyka jak i terapia chirurgiczna i farmakologiczna.

Zajmujemy się chirurgią onkologiczną głowy (nowotwory tkanek miękkich i kości),jam nosowych, jamy ustnej. Wykrywamy nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (glejaki), nowotwory szyi, nowotwory zlokalizowane w klatce piersiowej i jamie brzusznej.
Dzięki szczegółowemu badaniu tomograficznemu w projekcji 3D jesteśmy w stanie racjonalnie ocenić możliwości operacyjne i szczegółowo przygotować się do operacji onkologicznej.
Naszym pacjentom gwarantujemy opiekę po operacyjną, która przede wszystkim polega na monitorowaniu stanu ogólnego po ciężkim zabiegu oraz na silnym działaniu przeciw bólowym, co ma ogromne znaczenie po rozległych operacjach onkologicznych.

Zaawansowana diagnostyka onkologiczna pozwala na wczesne i specjalistyczne leczenie onkologiczne.

Wykonujemy:

 • Biopsję węzłów chłonnych
 • Biopsję zmian w narządach jamy brzusznej i klatki piersiowej pod kontrolą Usg /wątroby, nerek, śledziony, płuc/
 • Biopsję tarczycy
 • Biopsje zmian w jamach nosowych
 • Biopsję kości

Materiał cytologiczny z biopsji oceniamy na miejscu, co pozwala w szybki sposób zdiagnozować pacjenta, a tym samym zacząć szybko leczyć, co ma ogromne znaczenie u pacjentów onkologicznych.

Dodatkowo:

 • Pobieramy wycinki do badań histopatologicznych /skóra, wątroba, płuca jelita, węzły chłonne,/
 • Wykonujemy badania Usg jamy brzusznej i klatki piersiowej
 • Wykonujemy badanie tomograficzne z środkiem cieniującym ,co pozwala na uwidocznienie nawet milimetrowych zmian, mówiących nam o ewentualnych przerzutach i doborze postępowania terapeutycznego.

Rodzaje nowotworów

Najczęściej występujące nowotwory u zwierząt:

 • Chłoniak
 • Guz komórek tucznych (mastocytoma)
 • Kostniakomięsak (osteosarkoma)
 • Naczyniakomięsak (hemangiosarkoma)
 • Mięsak histiocytarny
 • Guzy gruczołów mlekowych
 • Czerniak (melanoma)
 • Nowotwory tkanek miękkich (liposarkoma, miosarkoma, chondrosarkoma, fibrosarkoma, neurofibroma)
 • Nowotwory płuc

CHŁONIAK

Chłoniak /lymphoma/ stanowi ok.10% wszystkich nowotworów u psów. Chorują najczęściej psy w wieku 5-10 lat. Najczęstsze objawy tego rodzaju nowotworu to powiększone węzły chłonne obwodowe,,nawracająca gorączka , brak apetytu, utrata masy ciała. W badaniu USG często powiększona śledziona, powiększone węzły chłonne jamy brzusznej, powiększona wątroba. W postaci jelitowej występują objawy z przewodu pokarmowego, wymioty, biegunka. U pacjentów z podejrzeniem chłoniaka wykonujemy:

 • profil morfologiczny i biochemiczny z uwzględnieniem poziomu elektrolitów
 • biopsję węzłów chłonnych ,przy powiększonych węzłach chłonnych obwodowych
 • biopsję śledziony
 • biopsję wątroby
 • biopsję zmienionej ściany jelit

Biopsja cienko igłowa pozwala nam na szybką diagnozę i szybkie wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Szczegółowe badania cytologiczne i histologiczne pozwalają nam na ustalenie rodzaju chłoniaka i wprowadzenie najodpowiedniejszego protokołu terapeutycznego. W trakcie chemioterapii stosujemy wiele różnych leków chemioterapeutycznych, dzięki czemu możemy wydłużyć medianę przeżycia pacjenta, która wynosi od 6 do 18 miesięcy. Zwierzę nie leczone, lub leczone tylko lekami sterydowymi przeżywa tylko.ok.1-2 miesięcy.

GUZ KOMÓREK TUCZNYCH

Mastocytoma to bardzo częsty nowotwór skóry u psów, jednak tego typu nowotwór może również występować u kotów.
Nowotwór ten może przyjmować postać pojedynczej zmiany na skórze lub rozległej zmiany w tkankach miękkich, w narządach miąższowych (śledziona, wątroba) lub w przewodzie pokarmowym. Pierwszą diagnozę stawiamy na podstawie biopsji cienko igłowej i badania cytologicznego, co pozwala nam na odpowiednie przygotowanie się do onkologicznego zabiegu chirurgicznego.
Musimy pamietać, że nawet najmniejsza zmiana wymaga odpowiedniego postępowania chirurgicznego z zachowaniem marginesu zdrowych tkanek.
Każdą zmianę po zabiegu chirurgicznym wysyłamy na specjalistyczne badanie histopatologiczne i imunohistochemiczne, w celu ustalenia stopnia złośliwości, zróżnicowania komórek nowotworowych i doboru odpowiedniego protokołu terapeutycznego.
W leczeniu tego rodzaju nowotworu II lub III-stopnia złośliwości z potwierdzoną obecnością mutacji genu receptora c-kit kinazy tyrozyny stosujemy masytinib w preparacie Masivet lub toceranib w preparacie Palladia.

Niejednokrotnie pacjent onkologiczny to pacjent, który w trakcie swojej choroby odczuwa ogromny ból.
Niestety nie każde choroby nowotworowe jesteśmy w stanie leczyć ,ale jesteśmy w stanie zapewnić każdemu pacjentowi komfort życia, wykorzystując terapię przeciwbólową, dzięki której zwierzę może cieszyć się życiem.

Onkologia weterynaryjna