Czym jest Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa (CT, TK) jest badaniem radiologicznym, wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie w celu uzyskania obrazów badanych struktur i wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w ich budowie.
Badanie umożliwia rekonstrukcję obrazów w 3D.

W naszej pracowni posiadamy 16-rzędowy tomograf komputerowy Ge Healthcare Bright
Speed, dzięki któremu jesteśmy w stanie uzyskać skan pacjenta z przekrojami co 0,65mm.

Zarezerwuj wizytę

Badanie tomograficzne jest szczególnie wartościowe w diagnostyce:

 • chorób klatki piersiowej – zmian zapalnych tkanki płucnej, wrodzonych malformacji
  naczyniowych, w celu wykrycia metastazy w przebiegu chorób nowotworowych
 • jamy brzusznej – w celu oceny zmian strukturalnych narządów, rozległości zmian
  nowotworowych w przypadku gdy badanie ultrasonograficzne nie jest jednoznaczne,
  wrodzonych malformacji naczyniowych
 • głowy – szczególnie przy urazach czaszki, gdy liczy się czas wykonywanego badania, zmian
  nowotworowych mózgowia, wad wrodzonych, wodogłowia, ocenie jam nosowych oraz zatok,
  zmian związanych z syndromem ras brachycefalicznych
 • kręgosłupa – szczególnie w przebiegu ostrego niedowładu kończyn (podejrzenia dyskopatii),
  zmian pourazowych, zmian nowotworowych
 • stawów – profilaktyce dysplazji stawów łokciowych, osteochondrozy stawów ramiennych oraz
  skokowych, w przebiegu osteoarthritis, podejrzenia zmian nowotworowych kości i stawów.

W celu oceny tkanek miękkich wykonujemy dwukrotnie skan pacjenta – badanie natywne oraz po podaniu dożylnego środka kontrastowego który powoduje wzmocnienie dobrze ukrwionych tkanek – w tym zmian zapalnych, nowotworowych oraz zmian w obrębie unaczynienia.

Badanie u zwierząt odbywa się w sedacji (znieczuleniu ogólnym). Samo badanie trwa około 10 minut, jednak pacjent ze względu na konieczność wybudzenia oraz płynoterapię zostaje w klinice około 2h.

Przed wykonywanym badaniem wymagamy: badań krwi (morfologia + mocznik, kreatynina, ALT, AST, Glukoza).

Jeśli pacjent należy do rasy predysponowanej do chorób serca (m.in. Sznaucer, Bulterier, Cavalier king charles spaniel, Maine coon, koty raz egzotycznych) lub jest starszy niż 5 lat przed badaniem należy również wykonać USG serca.

Opis badania radiologicznego przesyłamy drogą elektroniczną w terminie do 10 dni roboczych.
W nagłych przypadkach jest możliwość uzyskania opisu w trybie CITO (do 3 dni roboczych).

W przypadku ostrych niedowładów / urazów badanie oceniane jest przez radiologa bezzwłocznie w
celu ustalenia dalszego postępowania operacyjnego

Zarezerwuj wizytę

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.