W klinice powstała pracownia Tomografii komputerowej

Ta nowoczesna metoda diagnostyczna pozwala nam na jeszcze dokładniejsze diagnozowanie ciężkich przypadków neurologicznych, onkologicznych, ortopedycznych.

Tomografia komputerowa (ct, tk) jest badaniem radiologicznym, wykorzystującym promienie rentgenowskie w celu uzyskania obrazów badanych struktur. Celem takiego badania jest ocena struktur narządów i wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w budowie. Badanie to możemy wykonać bez, oraz po podaniu środka kontrastowego.

Badanie tomograficzne

Badanie tomograficzne bardzo przydatne jest w postawieniu odpowiedniej diagnozy, zwłaszcza w schorzeniach neurologicznych – np. podczas występowania niereagującej na leczenie padaczki. Jesteśmy w stanie zobaczyć wnętrze czaszki, oceniając strukturę mózgowia oraz wykluczyć występowanie guzów mózgu, wylewów. Podczas bolesności kręgosłupa lub niedowładów kończyn, wykonując badanie tk kręgosłupa, jesteśmy w stanie uwidocznić wypadnięte dyski, przepukliny oraz występowanie nowotworów. Kolejny dział medycyny, w którym przydatna jest tomografia to onkologia. Podczas wykonywania tk możemy uwidocznić guzy, znajdujące się w każdej części ciała, a także sprawdzić wstępowanie ewentualnych przerzutów do innych narządów, w tym klatki piersiowej.

Jak przygotować pacjenta do badania tomograficznego

Pacjent musi być co najmniej 8h bez jedzenia. Pic może do 2h przed badaniem. Zalecane jest wykonanie badań krwi (morfologia+biochemia – w tym bardzo istotna jest kreatynina w przypadku podania kontrastu, musimy mieć pewność ze nerki funkcjonują prawidłowo).
W przypadku zwierząt chorujących na choroby serca lub starszych pacjentów, wskazana jest wcześniej konsultacja kardiologicza w celu zakwalifikowania pacjenta do badania.
Na badanie w naszej klinice obowiązuje skierowanie od lekarza prowadzącego, a badanie jest umawiane telefonicznie na dany dzień i godzinę.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Gliwicką Przychodnią Weterynaryjną.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.