Badania laboratoryjne

  • Morfologia
  • Biochemia

  • Hormony

  • Badanie moczu

  • Badanie kału

  • Testy w kierunku chorób zakaźnych

  • Badania genetyczne z certyfikatami