Kardiologia weterynaryjna

O kardiologii w weterynarii

Kardiologia jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów medycyny weterynaryjnej. Dzięki szerokim metodom diagnostycznym takim jak RTG, badanie EKG, badanie echokardiograficzne, dopplerowski pomiar ciśnienia krwi czy badanie holterowskie EKG jesteśmy w stanie diagnozować i leczyć szerokie spektrum chorób serca i wad wrodzonych. Wykonujemy badania kwalifikujące pacjentów do znieczulenia ogólnego oraz diagnozujemy pacjentów, u których wystąpiły niepokojące objawy czy wysłuchano szmer bądź zdiagnozowano arytmię. Ponadto współpracujemy ze specjalistami wykonującymi zaawansowane badania diagnostyczne oraz zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej czy torakochirurgii.

Wskazania do badania kardiologicznego

Podstawowymi wskazaniami do wizyty kardiologicznej są:

 1. Niepokojące objawy takie jak duszność, dyszenie, kaszel, omdlenia, nietolerancja wysiłkowa, sinica błon śluzowych.
 2. Wysłuchany szmer bądź arytmia podczas wizyty profilaktycznej.
 3. Badania profilaktyczne u zwierząt ras predysponowanych.
 4. Profilaktyczne badania u zwierząt hodowlanych czy psów sportowców.
 5. Kwalifikacja anestezjologiczna do znieczulenia ogólnego.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

Spoczynkowe badanie EKG pozwala na ocenę pracy serca pod kątem funkcjonowania układu bodźczo-przewodzącego. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zdiagnozować komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu serca.

24-godzinne badanie EKG – Holter

24-godzinne badanie EKG jest często koniecznym rozszerzeniem spoczynkowego badania EKG, które pozwala ocenić ciężkość arytmii w ujęciu dobowym oraz w warunkach domowych czy podczas prób wywołania objawów. Jest to również złoty standard w diagnostyce kardiomiopa􀆟i rozstrzeniowej (DCM) u dobermanów.

Badanie echokardiograficzne

Badanie echokardiograficzne jest niczym innym jak badaniem USG, w którym oceniamy pracę serca. Jest to najczęściej wykonywane badanie podczas wizyt kardiologicznych pozwalające zdiagnozować zarówno wrodzone wady serca jak i choroby nabyte. Dzięki niemu możemy ocenić budowę mięśnia sercowego, zastawek i dużych naczyń krwionośnych. Przy pomocy technik dopplerowskich możemy również ocenić przepływy krwi w sercu.

Badanie RTG

Badanie RTG klatki piersiowej jest często wykonywanym badaniem uzupełniającym podczas wizyty kardiologicznej w diagnostyce obrzęku płuc czy podłoża nadciśnienia płucnego.

Badanie ciśnienia tętniczego krwi

Badanie ciśnienia krwi ma szczególne znaczenie u kotów nie tylko w kontekście chorób serca, ale także chorób nerek czy oczu. Badanie ciśnienia tętniczego wykonujemy metodą dopplerowską przy pomocy specjalnego detektora przepływu krwi.

Badania krwi w kardiologii

Kardiologia weterynaryjna to nie tylko diagnostyka obrazowa. Istotnym elementem diagnostyki schorzeń serca są również biomarkery takie jak NT-proBNP czy troponiny.

Zarezerwuj wizytę

Jak przygotować pacjenta do wizyty kardiologicznej?

 • Jeśli wizyta odbywa się na podstawie skierowania – koniecznie zabierz je ze sobą.
 • Zwróć uwagę na wszystkie niepokojące objawy, jakie wykazuje Twoje zwierzę –jego obniżona aktywność, czy dobrze toleruje wysiłek, kaszel, omdlenia, przyspieszony oddech (>30 oddechów/minutę).
 • Zabierz ze sobą na wizytę dokumentację medyczną swojego pupila, szczególnie jeśli zwierzę było już badane kardiologicznie
 • Przygotuj listę przyjmowanych leków, zapisz dokładnie ich gramaturę i dawkowanie
 • Dobrze, jeśli na wizycie są 2 osoby, podczas wizyty często konieczne jest przytrzymanie pacjenta do badania
 • Przygotuj informacje dotyczące profilaktyki przeciwpasożytniczej u swojego zwierzęcia oraz stosowanej diety
 • W przypadku kotów szczególnie ważna będzie informacja na temat reakcji na stres związany z wizytą – w przypadku zwierząt źle znoszących badanie, konieczne może być podanie leków uspokajających, bądź odpowiednie zaplanowanie wizyty tak by zminimalizować stres