Rhinoskopia dla psa i kota

Rhinoskopia dla psa i kota w naszej klinice

Rhinoskopia dla psa i kota to niezbędne badanie, którego głównym celem jest dokładne zbadanie pod kontrolą wzroku jam nosowych, nozdrzy tylnych, okolicy gardła i krtani.  Zastosowanie tej metody da nam możliwość obejrzenia błon śluzowych górnych drogach oddechowych, wykonanie zabiegu polipektomii, usunięcia ciała obcego jak kłosy trwa, fragmenty roślin (częsta patologia jam nosowych u psów),zdiagnozowania zmian rozrostowych, zdiagnozowania patologii związanej z syndromem raz brachycefalicznych tzw.BAS, a także pobranie materiału do badania bakteriologicznego, mykologicznego, histopatologicznego czy cytologicznego, które są niezbędnym czynnikiem do przeprowadzenia dalszej diagnostyki, postwiania rozpoznania i uzyskania zadowalającego efektu leczenia. Badania rhinsikopowe wykonywane jest za pomocą rhinoskopu. Pacjent do takiego badania jest poddawany znieczuleniu ogólnemu ze względu na tkliwość badanej okolicy. Dzięki przeprowadzeniu badania przy zastosowaniu odpowiedniego środka anestetycznego i analgetycznego badanie jest dla naszego pacjenta bezbolesne . Lekarzem wykonującym badania endoskopowe jest lek.wet. Jakub Migurski. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o umawianie się na wizytę.