Onkologia – Chirurgia onkologiczna

Chirurgia jest jedną z głównych metod leczenia onkologicznego. Przed zabiegiem chirurgicznym pacjent musi być zakwalifikowany do zabiegu. Oprócz histopatologicznego rozpoznania tkanki nowotworowej przeprowadzamy badanie USG i badanie tomograficzne w celu wykluczenia ewentualnych przerzutów nowotworowych, co ma ogromne znaczenie w podjęciu decyzji o rodzaju dalszego leczenia. Chirurgia onkologiczna ma na celu radykalne usunięcie zmiany nowotworowej z dużym marginesem zdrowych tkanek, co niekiedy wiąże się z amputacją bądź rekonstrukcją dużych ubytków tkanek.