Kulawizna u psa jest łatwo zauważalnym objawem, który z pewnością zwróci uwagę każdego odpowiedzialnego opiekuna. Dotyczy to zwłaszcza osób, których podopieczni są na co dzień zwierzętami bardzo aktywnymi i ruchliwymi; okulawiony pies ma trudności z poruszaniem się i doskwiera mu znaczne spowolnienie. Kulawizna może być spowodowana wieloma czynnikami, z których pozornie najbardziej oczywisty – czyli uraz mechaniczny – nie musi wcale być pierwszą myślą lekarza weterynarii.

Spis treści:
Charakterystyka problemu
Przyczyny problemu
Urazy
Choroby zapalne
Choroby neurologiczne
Leczenie
Terapia w naszej przychodni

Co oznacza kulawizna u psa?

Kulawizną nazywamy stan, w którym pies porusza się w nierównomierny sposób na skutek nieregularnego rozkładu masy pomiędzy kończynami. Jest to spowodowane najczęściej bólem lub sztywnością jednej z kończyn, która jest w takiej sytuacji „oszczędzana” i nie bierze odpowiedniego udziału w motoryce. Obciążenie, jakie przypada jej w prawidłowych warunkach, jest przenoszone na pozostałe kończyny, co utrudnia lub uniemożliwia szybki i skoordynowany ruch. Okulawienie może spotkać każde zwierzę, zatem jest bardzo prawdopodobne, że większość lekarzy weterynarii spotka się ze sporą liczbą pacjentów dotkniętych tym problemem.

Przyczyny problemu

Widząc kulejącego psa, większość osób niemających bliższego kontaktu z weterynarią zapewne w pierwszej kolejności pomyśli o urazie. Rzeczywiście, uszkodzenia mechaniczne są częstą przyczyną kulawienia, jednak niejedyną i, co istotne, nie najpoważniejszą.

Nagła kulawizna u psa – oznaka urazów

Urazy prowadzące do nagłej kulawizny u psa mogą być bardzo różne. Kończyna może zostać uszkodzona podczas biegu (na przykład w wyniku potknięcia), podczas kolizji z nieruchomym obiektem lub samochodem lub przez drugie zwierzę w trakcie bójki. Samo uszkodzenie również może mieć różnoraką naturę. W ortopedii urazy kończyn rozróżnia się na skręcenia, zwichnięcia oraz złamania.

Skręcenie

Skręceniem nazywamy sytuację, w której przekroczona zostaje fizjologiczna ruchomość kończyny. Skutkuje to naciągnięciem lub rozerwaniem torebki stawowej, co powoduje dokuczliwy ból. Często spotyka to zwierzęta o dużej masie, u których kończyny przyjmują zbyt duże obciążenie.

Zwichnięcie

Zwichnięcie to utrata kontaktu między powierzchniami stawowymi dwóch kości. Podobnie jak skręcenie, może być efektem przeciążenia i obejmować uszkodzenie torebki stawowej. W tej sytuacji jednak konieczne jest nastawienie, czyli ponowne umieszczenie powierzchni stawowych w odpowiednich pozycjach. Zwichnięciom może towarzyszyć zerwanie ścięgien oraz więzadeł.

Prawidłowa postawa psa

Złamanie

Złamanie polega na utracie ciągłości kości. Dochodzi do niego zazwyczaj na skutek tępego uderzenia i spotyka ona zwykle kości długie. W zależności od mechanizmu, kierunku działania siły, oraz kształtu uszkodzenia wyróżnia się wiele rodzajów i stopni złamań. Do szczególnie niebezpiecznych należą złamania otwarte, w których złamana kość narusza ciągłość powłok skórnych, oraz awulsyjne, w których przyczyną złamania jest naciągnięcie mięśnia i wyrwanie przez jego ścięgno kawałka kości. Obszerne złamania mogą nie tylko okulawić zwierzę i utrudnić mu poruszanie się, ale też zagrozić jego życiu, na przykład w sytuacji, gdy złamana kość uszkodzi tętnicę.

Kulawizna po odpoczynku u psa – oznaka choroby zapalnej

Kiedy kulawizna u psa pojawia się bez żadnego wyraźnego powodu i jest widoczna nawet po odpoczynku, należy wziąć pod uwagę, że może być spowodowana chorobą zapalną kości. Tego typu schorzenia są najczęstsze u psów młodych i należących do dużych ras.

Enostoza

Jedną z najpopularniejszych jest młodzieńcze zapalenie kości, zwane też enostozą. Jest to choroba o nieznanej do końca etiologii, która jednak daje bardzo poważne symptomy. Zazwyczaj dotyka ona kości kończyn przednich. Na skutek zaburzeń metabolicznych lub hormonalnych dochodzi do upośledzenia prawidłowej czynności osteoklastów, czyli komórek odpowiedzialnych za przebudowę kości. W wyniku ich rozregulowanej aktywności dochodzi do opóźnień w reorganizacji tkanki kostnej. Otwory, przez które do kości dostają się naczynia krwionośne, stają się zbyt wąskie i tętnice nie są w stanie odżywić szybko rosnącej kości. Prowadzi to do obrzęku i rozwoju martwicy, a w szpiku gromadzi się duża liczba eozynofili – białych krwinek odpowiedzialnych w prawidłowych warunkach za niszczenie obcych białek. Rozwijający się stan zapalny prowadzi do bardzo uciążliwego bólu.

Osteodystrofia przerostowa

Inną znaną chorobą zapalną kości, dotykającą młode psy, jest osteodystrofia przerostowa, zwana też gnilcem (nie należy jej mylić ze szkorbutem, który również bywa określany tym mianem). Jest to również schorzenie o nieznanej etiologii, dotykające przede wszystkim przednich kończyn.

Kulawizna przedniej łapy u psa rzadko jest wynikiem tej właśnie choroby, w której dochodzi również do podwyższenia temperatury, osłabienia i obrzęków na całych kończynach. Nie jest jasne, jaka dokładnie jest natura zmian zapalnych powstających w gnilcu, jednak dotyka on przede wszystkim młodych, dużych psów w fazie szybkiego wzrostu i wydłużania kości. Zmiany te obejmują nieprawidłową proliferację komórek kości i skóry, co prawdopodobnie przekłada się na wyżej wymienione objawy.

Neurologiczne przyczyny problemu

Kulawizna może zostać też spowodowana przez zaburzenia neurologiczne. Warto tu wspomnieć o neuropatii obwodowej, czyli uszkodzeniu nerwów, które może być spowodowane stanem zapalnym lub niewydolnością różnych narządów. U psów najczęstszą jej przyczyną jest niedoczynność tarczycy, zatem neuropatia jest problemem z pogranicza neurologii i endokrynologii. Niedoczynność tarczycy należy do najczęstszych chorób układu hormonalnego u psów, a neuropatia obwodowa może prowadzić nie tylko do kulawizny, ale też zaniku mięśniowego, osłabienia odruchów, a nawet niedowładu czterokończynowego.

Leczenie

Leczenie tego problemu sprowadza się tak naprawdę do leczenia jej przyczyn. I tak, urazy można leczyć zachowawczo lub ewentualnie operacyjnie. Bardziej skomplikowaną sprawą jest leczenie chorób zapalnych kości, które obejmuje terapię lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi pod nadzorem ortopedycznym kliniki weterynaryjnej.

Leczenie w Gliwickiej Przychodni Weterynaryjnej

Nasza przychodnia przychodzi z pomocą zwierzętom dotkniętym kulawizną. To dzięki naszym kompleksowym usługom z zakresu ortopedii oraz elektroradiologii. Oferujemy nie tylko komplet badań diagnostycznych, które umożliwiają zidentyfikowanie problemów z kończynami, ale też zabiegi operacyjne, które pozwalają te problemy rozwiązać. Nasi lekarze mają doświadczenie zarówno w rutynowych operacjach, jak i nagłych przypadkach. Poza skutecznym leczeniem zapewniamy też naszym czworonożnym pacjentom odpowiednią rehabilitację, która pozwala im odzyskać sprawność po urazie lub chorobie. Dodatkowo nasze usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej pozwolą określić ewentualne problemy hormonalne lub metaboliczne, które mogą leżeć u podstaw kulawizny. Dobre samopoczucie zwierząt jest dla nas bardzo ważne, dlatego każdy pacjent cierpiący na problemy z układem ruchu może liczyć na profesjonalne usługi i należytą uwagę.