Badanie moczu u psa należy do rutynowych metod diagnostyki laboratoryjnej u tej grupy zwierząt. Jest całkowicie bezinwazyjne, a mimo to pozwala na wykrycie wielu procesów chorobowych. Zmiany w moczu mogą sugerować uszkodzenie układu moczowego, ale też nieprawidłowości biochemiczne w wymiarze całego organizmu. Nie bez przyczyny jest to jedno z najczęściej wykonywanych badań w weterynarii.

Spis treści:
Badania laboratoryjne w Gliwickiej Przychodni Weterynaryjnej
Co obejmuje badanie?
Wskazania do badania

Badanie moczu u psa w Gliwickiej Przychodni Weterynaryjnej

Badanie moczu, jako jedno z podstawowych badań diagnostycznych, wykonujemy rutynowo w laboratorium naszej przychodni. Dzięki temu, że badania laboratoryjne prowadzimy sami, cały proces diagnostyczny przebiega na miejscu, co usprawnia rozpoznanie i leczenie. Nasza przychodnia oferuje kompleksową pomoc zwierzętom domowym oraz gospodarczym, a także edukację dla ich właścicieli. W celu skontaktowania się z nami lub umówienia wizyty zachęcamy do skorzystania z numeru telefonu albo adresu e-mail, dostępnych na naszej stronie internetowej.

Co obejmuje badanie moczu u psa?

Dzięki znajomości parametrów chemicznych i fizycznych moczu podczas badania go u psa można na podstawie ich nietypowych zmian zdiagnozować różnorakie procesy chorobowe toczące się w organizmie zwierzęcia. Pobranie moczu jest całkowicie bezbolesne i właściciel może zrobić to sam – warto pamiętać, by pobierać do badania mocz z tak zwanego środkowego strumienia, czyli po odczekaniu kilku sekund, od kiedy pies zacznie mikcję. Pozwoli to na wypłukanie bakterii, które mogły znaleźć się na ujściu cewki moczowej i zakłóciłyby badanie moczu.

Kolor

Jedną z podstawowych właściwości moczu, analizowanych w laboratorium, jest jego barwa. Prawidłowy psi mocz ma barwę słomkową lub żółtą (ma nieco mocniejszy kolor od ludzkiego). Intensywność żółtej barwy zależy od zagęszczenia moczu, naturalnym jest zatem, że mocz oddany rankiem po przespanej nocy będzie miał kolor jaskrawo żółty. Inne kolory psiego moczu mogą jednak sygnalizować problemy; przykładem może być mocz barwy czerwonej lub brązowej, który zawdzięcza ją zazwyczaj zawartości hemoglobiny z krwi. Świadczy on zwykle o krwawieniu do dróg moczowych, które może być spowodowane urazem, kamicą nerkową lub procesem zapalnym.
Zielonkawy mocz jest oznaką zakażenia bakteryjnego, najczęściej u psów wskazuje on na bakterie z rodzaju Pseudomonas. Niekiedy wystąpić może ropomocz – czyli zielona barwa moczu połączona z jego zmętnieniem. Świadczy to o toczącym się zakażeniu bakteryjnym układu moczowego.
Mocz białawy i mętny (nazywany „mlecznym”) może zawierać leukocyty lub domieszkę tłuszczów albo wydzieliny gruczołu krokowego (u samców). Leukocyturia może być oznaką zakażenia układu moczowego, natomiast nieprawidłowe domieszki – zastoju lub refluksu w drogach moczowych.

Sprzęt do badania moczu psa

Gęstość

Innym, możliwym do łatwej oceny parametrem moczu jest jego ciężar właściwy, zwany popularnie gęstością. Ciężar właściwy moczu psa powinien wynosić od 1,015 do 1,045 g/l. Wartości niemieszczące się w tym przedziale mogą świadczyć o odwodnieniu lub przewodnieniu, nieprawidłowościach dietetycznych lub zaburzeniach gospodarki elektrolitowej.

Rola badań mikroskopijnych

Do podstawowych parametrów fizykochemicznych moczu należy też jego odczyn oraz zapach, a także to, czy nie jest pienisty. Natomiast więcej informacji uzyskać można z badań mikroskopowych. Dostrzec można w nich między innymi składniki morfotyczne krwi, bakterie, wałeczki białkowe i inne elementy, których nie powinno być w prawidłowym moczu. Dużą wartość ma również pomiar stężenia glukozy, białek i bilirubiny. W razie konieczności wykonuje się również posiew moczu, który pozwala na zidentyfikowanie gatunku drobnoustroju odpowiedzialnego za zakażenie.

Wskazania do badania

Ponieważ badanie laboratoryjne moczu jest podstawową metodą diagnostyki w wielu różnych chorobach, jest zalecane każdemu psu, który prezentuje nietypowe objawy z zakresu chorób wewnętrznych. Oczywiście najłatwiej skojarzyć badanie moczu z zaburzeniami jego wydalania lub nadmiernym pragnieniem, jednak bóle brzucha, nudności, wymioty, świąd lub nietypowy zapach z pyska również może być wskazaniem do laboratoryjnego badania moczu. Częste choroby, takie jak cukrzyca, kamica nerkowa, zespół metaboliczny czy zapalenie nerek można wykryć w badaniu moczu, co pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Jest to szczególnie ważne dla zwierząt starszych, które są bardziej narażone na choroby metaboliczne i zakaźne.

Dlaczego jeszcze warto je wykonywać?

Badanie moczu, poza tym, że jest nieinwazyjne i bezbolesne, ma jeszcze jedną, niezaprzeczalną zaletę – niską cenę. Koszt badania zamyka się zazwyczaj w przedziale 50-60 złotych. To niewielka cena za badanie, które może pomóc zdiagnozować problem dokuczający zwierzęciu i umożliwić skuteczne leczenie. Badanie moczu jest zawsze dobrym pomysłem, dlatego zachęcamy do jego wykonywania w każdej niejasnej sytuacji mogącej wskazywać na problemy zdrowotne u psa. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.