Jacek
Cymbryłowicz

Jacek
Cymbryłowicz
Doktor nauk weterynaryjnych, lekarz weterynarii
Właściciel kliniki. Specjalista chirurgii weterynaryjnej, w trakcie specjalizacji z radiologii weterynaryjnej.
Ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 2015 roku obronił pracę doktorską z zakresu chirurgii weterynaryjnej.
Na co dzień zajmuje się chirurgią, jego pasją jest ortopedia i chirurgia onkologiczna.
Uczestniczył i szkolił się na licznych sympozjach, kongresach i warsztatach w kraju i zagranicą.
Czas wolny spędza na motocyklu i na nartach.