Profilaktyka

Szczepienia ochronne
Okresowe odrobaczenia
Ochrona przed ektopasożytami
Badania okresowe