Położnictwo i rozród

Wyznaczanie terminu krycia suk (wymazy z pochwy, określenie poziomu progresteronu)
Sztuczna inseminacja
Diagnoza ciąży i kontrola jej przebiegu

poloznictwo_003