Dermatologia

Diagnostyka dermatologiczna
Badania bakteriologiczne
Zeskrobiny skóry
Biopsje skóry
Testy alergiczne
Wykonujemy testy alergiczne śródskórne .
Śródskórnie podajemy 20 alergenów tj.alergeny roztoczy, grzybów, pyłki traw i drzew, i alergen pchli .
Na podstawie testu alergicznego ustalamy alergeny i wprowadzamy odczulanie pacjenta alergicznego.
Odczulanie

Galeria

Galeria – testy alergiczne