Badania laboratoryjne

Morfologia
Biochemia
Hormony
Badanie moczu
Badanie kału
Testy w kierunku chorób zakaźnych
Badania genetyczne z certyfikatami