Sterylizacja suczki to często przeprowadzany zabieg. Jest on chętnie wybierany przez opiekunów, którzy chcą uchronić swoją podopieczną przed niechcianą ciążą, a siebie przed konsekwencjami, jakie za nią idą. Ta popularna i stosunkowo niedroga operacja może jednak być nieco niejasna dla niektórych osób, zwłaszcza niezwiązanych z branżą weterynaryjną. Efekt ten jest potęgowany przez pewien chaos nazewniczy, z jakim mamy do czynienia w źródłach prasowych i internetowych. W niniejszym tekście postaramy się wyjaśnić i przybliżyć Państwu termin sterylizacji suczki.

Spis treści
Czym dokładnie jest zabieg?
Czym się różni od kastracji?
Na czym polega?
Zmiana zachowania
Opieka
Kiedy zdecydować się na zabieg?
Ile kosztuje?
Oferta naszej przychodni

Czym dokładnie jest sterylizacja suczki?

Sterylizacją nazywa się każdy zabieg – operacyjny lub farmakologiczny – który ma na celu uniemożliwienie pacjentowi, na przykład suczce, rozrodu. Istnieje wiele metod sterylizacji, jednak w przypadku suk najczęściej stosuje się tę najbardziej radykalną, czyli kastrację.
Całkowita bezpłodność to tylko jeden z efektów zabiegu sterylizacji. W zależności od tego, jaka jej metoda została zastosowana, następstw może być więcej.

Czym się różni od kastracji?

W potocznym rozumieniu (oraz w niektórych mniej specjalistycznych źródłach) kastrację rozumie się jako zabieg przeprowadzany na samcach psów, natomiast sterylizację jako jego odpowiednik u samic. W rzeczywistości zaś kastracja jest rodzajem sterylizacji polegającym na usunięciu narządów płciowych – w przypadku suk jajników lub jajników i macicy. Każda inna forma sterylizacji, a więc podwiązanie i przecięcie jajowodów lub sterylizacja chemiczna, nie jest kastracją. Obecnie najczęstszą formą sterylizacji suczek jest owariohisterektomia – chirurgiczne wycięcie jajników wraz z macicą. Zabieg ten niesie ze sobą szersze następstwa niż mniej radykalne formy sterylizacji; omówimy je dokładnie w dalszej części artykułu.

Na czym polega?

Zabieg sterylizacji polegający na przecięciu lub podwiązaniu jajowodów jest nieco mniej inwazyjny niż owariohisterektomia. Oba zabiegi wykonuje się pod narkozą, jednak ten pierwszy trwa krócej, a zwierzę szybciej dochodzi po nim do siebie. Dlaczego zatem to kastracja jest znacznie częściej wykonywaną operacją? Otóż niesie ona, poza uniemożliwieniem zajścia w ciążę, także inne korzyści. Jajniki są bowiem narządem, który w późniejszym wieku często jest miejscem rozwoju patologii, w tym nowotworów. Ich usunięcie znacząco zwiększa szanse suczki na długie życie w zdrowiu.

Suczkę przed kastracją poddaje się znieczuleniu ogólnemu. Zabieg ten trwa zazwyczaj kilkadziesiąt minut, w których trakcie lekarz weterynarii otwiera jamę brzuszną zwierzęcia i usuwa narządy płciowe. Rana operacyjna jest następnie zaszywana, za pomocą szwów rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych, usuwanych po kilku- kilkunastu dniach od operacji.

Wysterylizowana suczka na smyczy

Czy suczka po zabiegu ma cieczkę?

Odpowiedź na to pytanie wymaga doprecyzowania – czy chodzi o przecięcie lub podwiązanie jajowodów, czy też o owariohisterektomię? W pierwszym przypadku brzmi ona: tak. Suczka w dalszym ciągu wchodzi w okres rui i ma cieczkę, ponieważ jajniki wciąż produkują hormony płciowe. Zwierzę może wówczas zajść w ciążę.
Z kolei po wycięciu macicy i jajników, ze względu na brak hormonów płciowych, ruja zanika, a wraz z nią nie tylko cieczka, ale też wszelkie związane z nią zachowania dążące do reprodukcji. Jest to kolejna przewaga tego zabiegu nad „łagodną” sterylizacją, sprawiająca, że obecnie wykonuje się go w znacznej większości przypadków.

Suczka po sterylizacji – zachowanie

Ponownie, należy zróżnicować tu owariohisterektomię od prostej sterylizacji suczki. Po tej drugiej zachowanie zwierzęcia nie ulega zmianie, gdyż, jak już wspomnieliśmy, jego gospodarka hormonalna pozostaje taka sama. Inaczej sprawa ma się z kastracją. Poza wymienionym wcześniej zanikiem zachowań reprodukcyjnych i cyklu płciowego kastracja suczki ma też inną zaletę, czyli eliminację problemu tak zwanej ciąży urojonej. Jest to zjawisko dotykające części niewykastrowanych suk, które występuje kilka lub kilkanaście tygodni po cieczce. Zwierzę jest wtedy nietypowo ospałe, natrętnie domaga się pieszczot, a jego sutki mogą być nabrzmiałe i powiększone, mogą też produkować mleko. Suki w ciąży urojonej niekiedy „adoptują” różnego typu przedmioty i traktują je, jakby były szczeniętami.

Jak dbać o zwierzę po zabiegu?

Zabieg sterylizacji obejmujący przecięcie lub podwiązanie jajowodów, jak również zabieg kastracji, jest dla zdrowej pacjentki umiarkowanie inwazyjny. Samiczki dość szybko dochodzą po nich do siebie. Okres rekonwalescencji po tych operacjach może trwać od 7 do 14 dni, podczas których czworonożna pacjentka nie powinna się zbytnio wysilać. Należy zapewnić jej umiarkowaną ilość regularnego ruchu, spokojne miejsce do odpoczynku, a przez czas określony przez lekarza weterynarii podawać przepisane przez niego leki. Zazwyczaj suczki przez pierwsze kilkanaście dni po operacji chodzą w kołnierzu ochronnym lub specjalnym fartuszku chroniącym przed wylizywaniem i drapaniem rany pooperacyjnej.

Kiedy sterylizować suczkę?

Odpowiedź na pytanie, w jakim wieku sterylizować suczkę, zależy przede wszystkim od celu, który chce osiągnąć opiekun pacjentki. Zapobiegając niechcianej ciąży, operację można wykonać w każdym wieku, wówczas najczęściej wybiera się termin między już zakończoną a kolejną cieczką – mniej więcej w połowie tego okresu. Chcąc w dużym stopniu dodatkowo zapobiec nowotworom gruczołu mlekowego należy rozważyć wykonanie operacji (kastracji) przed wystąpieniem pierwszej cieczki lub pomiędzy pierwszą a drugą. Ze względu na zróżnicowany czas jej występowania ( od 5 miesięcy nawet do 2 lat) nie można wskazać jednego idealnego momentu na przeprowadzenie operacji, przyjmuje się natomiast wiek ok 5-6 miesięcy. Dodatkowym czynnikiem branym pod uwagę może być specyfika danej rasy – u przedstawicielek ras bardzo dużych poleca się w niektórych przypadkach późniejszy termin operacji. Termin kastracji lub sterylizacji każdej suczki najlepiej ustalać indywidualnie w porozumieniu z lekarzem weterynarii, biorąc pod uwagę uwarunkowania konkretnej pacjentki.

Oczywiście wysterylizować można również starsze zwierzę; w ich przypadku szczególnie korzystnym wyjściem jest kastracja, która, jak już wspomnieliśmy, chroni suczkę przed rozwojem nowotworów jajników, ale też ropomacicza i innych powikłań ze strony układu rozrodczego, typowych dla starszych psów. Tutaj również zabieg przeprowadza się zwykle 2-3 miesiące po ostatniej cieczce, jednak nie w trakcie trwania laktacji lub przy ciąży urojonej. Szczególnie istotna u suczek w podeszłym wieku jest poprzedzająca zabieg diagnostyka – kardiologiczna, ultrasonograficzna, badania krwi.

Cena zabiegu

Koszt zabiegu sterylizacji zależy od jego typu, wymiarów pacjentki, wieku oraz rasy. Najczęściej wykonywana owariohisterektomia może stanowić wydatek od 350 do 800 złotych.

Oferta Gliwickiej Przychodni Weterynaryjnej

Przeprowadzenie kastracji lub innego rodzaju sterylizacji wchodzi w skład szerokiej oferty chirurgicznej naszej placówki. Nasze nowoczesne sale operacyjne umożliwiają prowadzenie zabiegów, po których każda czworonożna pacjentka otrzyma fachową opiekę i pomoc, a jej opiekun przydatne porady, co do dalszego obchodzenia się z podopieczną. Gliwicka Przychodnia Weterynaryjna to placówka na Śląsku dostępna dla każdego opiekuna decydującego się na sterylizację zwierzęcia. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zaufania naszym specjalistom od chirurgii weterynaryjnej.