Noelia
Rodriguez

Noelia
Rodriguez
lekarz weterynarii
Jest obywatelką Hiszpanii i Szwajcarii.
Ukończyła studia weterynaryjne w Valencji.
Pasjonuje się neurologią i chirurgią weterynaryjną.
Zna kilka języków a obecnie uczy się języka polskiego.