metoda TTA RAPID

Metoda TTA RAPID leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego doczaszkowego stawu kolanowego u psów