Osteochondroza – objawy i leczenie.

Osteochondroza to choroba ogólnoustrojowa dotycząca młodych, rosnących osobników. Do tej pory została opisana między innymi u dzieci, szczeniąt, cieląt, prosiąt, źrebiąt i młodych indyków. Procesem chorobowym objęte są chrząstki wzrostowe tworzące przynasady kości długich i chrząstki stawowe. Przyczyny choroby są niejasne, wpływ mogą mieć czynniki genetyczne, hormonalne i żywieniowe.

W przebiegu osteochondrozy dochodzi do zaburzeń kostnienia szkieletu na podłożu chrzęstnym. U rosnących osobników, wzrost szkieletu na długość odbywa się w wyniku intensywnego wzrostu chrząstek tworzących przynasady kości długich i chrząstek stawowych. Następnie dochodzi do kostnienia kolejnych warstw chrząstki i w efekcie wzrostu kości na długość. W przebiegu choroby kostnienie rosnącej chrząstki jest zaburzone. Dochodzi do sytuacji, w której chrząstki przynasad i stawowe ulegają znacznemu pogrubieniu. Ponieważ chrząstka nie jest tak wytrzymała mechanicznie jak kość,  to nie jest w stanie przenosić dużych obciążeń powstających w trakcie ruchu zwierzęcia. Z powodu przeciążenia dochodzi do rozwoju zapalenia kostno-chrzęstnego (osteochondritis). Może dochodzić do pękania chrząstki przynasadowej i złuszczania się nasad kości długich lub oddzielania fragmentów chrząstki stawowej – zapalenie kostno-chrzęstne oddzielające (osteochondritis dissecans). Oddzielanie się fragmentów chrząstki stawowej występuje w miejscach, gdzie jest ona najbardziej obciążona, np. na doogonowej powierzchni głowy kości ramiennej w stawie ramiennym, na przyśrodkowej powierzchni kłykcia kości ramiennej w stawie łokciowym, na dobrzusznej powierzchni bocznego lub przyśrodkowego kłykcia kości udowej w stawie kolanowym, czy na bocznej lub przyśrodkowej powierzchni bloczka kości skokowej. Te zmiany wywołują zapalenie uszkodzonego stawu, a w konsekwencji jego zwyrodnienie.

Rozpoznanie i leczenie choroby OCD.

Rozpoznanie choroby można postawić na podstawie wyników badania klinicznego i badań obrazowych. Szczególnie przydatna jest tomografia komputerowa, pozwalająca na wczesne wykrycie niewielkich zmian.

Leczenie uszkodzeń wywołanych przez osteochondrozę, polega na nastawieniu i ustabilizowaniu złuszczonych nasad kości długich, a w przypadku uszkodzeń chrząstki stawowej na usunięciu oddzielonych fragmentów chrząstki i odświeżeniu brzegów ubytku, tak aby mógł pokryć się blizną.

skan tomografii stawow skokowych u psa

Ryc. 1: Skan tomografii stawów skokowych – jeden ze stawów z widocznymi zmianami zwyrodnieniowymi

rtg stawu skokowego psa objetego choroba OCD

Ryc. 2: RTG stawu skokowego objętego chorobą OCD