Onkologia – Chemioterapia

Chemioterapię stosuje się jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego, jak na przykład przy osteosarkomie jak i mastocytomie. Najczęściej leki chemioterapeutyczne podawane są we wlewie dożylnym. Staramy się stosować protokoły terapeutyczne składające się z wielu rodzajów leków, dzięki temu zwiększa to szansę powodzenia chemioterapii.
Leki stosowane do chemioterapii przygotowywane są w klinice pod specjalnym nadzorem. Właściciel musi pamiętać, iż podany lek utrzymuje się w organiźmie zwierzęcia przez 3-4 dni od momentu podania leków. W tym czasie właściciel musi pamiętać aby unikać kontaktu z wydzielinami i wydalinami zwierzęcia. Najlepiej w tym czasie ograniczyć kontakt dziecka ze zwierzęciem.
Chemioterapeutyki w tabletkach podajemy w rękawiczkach.